Λίγα λόγια.....

2020-03-19

Ο όρος «Ψηφιακό Περιεχόμενο» αναφέρεται στην πληροφορία που διατίθεται ψηφιακά σε ποικιλία μορφών, π.χ. κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό. Η διεθνής πραγματικότητα και ο διαρκώς παραγόμενος όγκος ψηφιακών δεδομένων υπαγορεύει την κατά το δυνατό ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αξιόπιστο, ποιοτικό ψηφιακό περιεχόμενο. Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο συνειδητό ότι η πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών σε ψηφιακό περιεχόμενο ανάλογων προδιαγραφών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συλλογική πρόοδο. Έτσι, η διάχυση του ελληνικού πολιτισμικού περιεχομένου και η πρόσβαση στην πληροφορία και γνώση που αφορούν δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού (κείμενα-μνημεία-αντικείμενα), αποτελούν εθνική στρατηγική και προτεραιότητα για την επερχόμενη δεκαετία 2020-2030. Καθώς η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, μέσω των δυνατοτήτων των φορητών συσκευών (ψηφιακή φωτογραφία και video, αισθητήρες, γεωγραφικό στίγμα μέσω κινητού τηλεφώνου) αυξάνει διαρκώς τον παραγόμενο όγκο ψηφιακών δεδομένων, η  δράση Παράγω Ανοικτό Ψηφιακό Πολιτισμικό Περιεχόμενο -Αποκτώ Ελεύθερη Πρόσβαση στην Ψηφιακή Πολιτισμική Πληροφορία έχει στόχο να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες, αυριανούς πολίτες και καθημερινούς χρήστες του διαδικτύου στις καλές πρακτικές παραγωγής και χρήσης του ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου και λογισμικού στον τομέα του Ελληνικού Πολιτισμού των κειμένων, των μνημείων και των αντικειμένων.

     Μαρία Παπαδοπούλου                                                               Γεώργιος Θώδης

         Φιλόλογος (ΠΕ 02)                                                                   Φιλόλογος (ΠΕ 02)

© 2020. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε