Στόχοι της δράσης

2020-03-18

Η δράση Παράγω Ανοικτό Ψηφιακό Πολιτισμικό Περιεχόμενο- Αποκτώ Ελεύθερη Πρόσβαση στην Ψηφιακή Πολιτισμική Πληροφορία έχει στόχο:

  • να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες στις καλές πρακτικές παραγωγής ποιοτικού Ελληνόγλωσσου πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου
  • να τους γνωρίσει τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης του ήδη υπάρχοντος Ελληνόγλωσσου ψηφιακού πολιτισμικού περιεχομένου.
  • να ενθαρρύνει τη χρήση ελεύθερων λογισμικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάλυση κειμένου (text analytics) από τη διεθνή κοινότητα στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • να ενισχύσει την παρουσία στον Παγκόσμιο Ιστό του Ελληνόγλωσσου ηχητικού ψηφιακού πολιτισμικού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης.
© 2020. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε